Yhdistyksen toiminta

Yhdistys järjestää vuosittain kaksi esitelmätilaisuutta kokousten yhteydessä. Maakuntamatka tehdään maakunnan eri osiin ja syysmatka pitemmälle, usein muihin maihin.

Jäsenelle postitetaan kaksi sisäistä tiedotetta vuosittain ja Maanpuolustuslehti neljä kertaa vuodessa. Jäsentiedote siirtyy sähköpostijakeluun vuonna 2017. Kevättiedote lähetetään vielä postissa, mutta syystiedote toimitetaan sähköpostilla ellei jäsen ole ilmoittanut haluavansa sitä paperisena.

Yhdistyksen säännöt

VSMPYn_saannot_2022.pdf