Syystiedote2023.pdf

Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistyksen syystiedote 2023