Kevätkokouskutsu

Aika: Tiistai 16.3.2021 klo 18.00.


Paikka: - Suvituulitalon Friskala kokoustila, Suvilinnantie 2,Hirvensalo

- TEAMS- etäyhteydellä


Ennen kokousta kokousesitelmä.

Asialista:


1. kokouksen avaus,


2. valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,


7. muut asiat.


Kokoukseen on mahdollista osallistua kokoontumisrajoitusten
puitteissa tällä hetkellä 6 henkilöä paikan päällä. Suosittelemme kuitenkin
jäseniä osallistumaan kokoukseen Teams- etäyhteydellä. Teams- etäyhteydellä
osallistuvien tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, jolla haluaa olla
kokouksessa mukana, viimeistään 15.3.2021 mennessä. Paikan päälle tulijoiden
tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 15.3.2021. Linkki kokoukseen
lähetetään 16.3.2021 kello 12.00 jälkeen. Ilmoittautumiset sekä paikanpäälle
tulijat, että Teamsillä osallistuvat sihteeri Pirjo Tuomiselle, pirjo.tuominen@avi.fi tai 029 501 8063.

Ohjeet etäkokoukseen osallistuville kokouskäytänteistä ja
mahdollisista tavoista äänestää, lähetetään samassa yhteydessä kokouslinkin
kanssa.


Tervetuloa!

Hallitus