KevätkokouskutsuAika: Keskiviikko 30.3.2022 klo 18.00.

Paikka: - Ravintola Vellamo, Veistämönaukio 1-3, Turku

- TEAMS- etäyhteydelläEnnen kokousta Juha Pyykösen kokousesitelmä.Asialista:

1. kokouksen avaus,

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,

6. päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7. muut asiat.


Ravintola Vellamoon tulijoiden tulee
ilmoittaa osallistumisestaan sähköpostiin pirjo.tuominen@avi.fi viimeistään 25.3.2022. Ilmoitathan myös ruoka-aine allergiasi.

Tervetuloa!

Hallitus